Verhuis OCMW was aankondigingspolitiek

Op 3 november 2015, over deze onderwerpen: OCMW, Openbaar domein, Slecht bestuur
Dekenij Lennik

Vorig jaar was er binnen het Lennikse gemeentebestuur heel wat te doen omtrent de plannen om de Dekenij een nieuwe bestemming te geven.  Het bestuur kondigde in de pers aan dat ze het OCMW-gebouw in de Van der Steenstraat zou verkopen. Het wou de diensten onderbrengen in een gereorganiseerde Dekenij. “Nu een jaar later blijkt alles afgeblazen. De verhuisplannen blijken pure aankondigingspolitiek,” zegt raadslid Christel O.

OCMW-voorzitter Nestor Evens lichtte toe dat de gemeente er niet in geslaagd is een overeenkomst te sluiten met het bisdom. Een streep door de rekening van het college van burgemeester en schepenen dat reeds opdracht gegeven had aan Haviland de nodige aanpassingswerken te plannen.

Ondoordacht bestuur

“De gemeente had geen recht om op eigen houtje en zonder instemming van het bisdom een nieuwe bestemming te geven aan de Dekenij.  Het was tijdens de voorbije legislatuur ook afgesproken dat de Lennikse Kerkraad over archief- en vergaderruimte zou kunnen blijven beschikken, iets wat in de nieuwe plannen onmogelijk was,” verduidelijkt Christel.

Aankondigingspolitiek

Dit dossier is weer een staaltje "aankondigingspolitiek" van de coalitie Open VLD-CD&V. Ze stuurt met veel uitbundigheid projecten de wereld in en reserveert er grote budgetten voor die men beter aan echt uitvoerbare projecten kan besteden. Onze fractie wees er in de gemeenteraad herhaalde malen op dat dit project zonder de medewerking van het bisdom niet kon uitgevoerd worden. Deze terechte kritiek viel toen in dovemans oren.  Nu blijkt dat het bestuur andermaal op haar stappen dient terug te keren. Intussen heeft dit project de Lennikse bevolking nutteloos geld gekost.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is