Openbaar domein

Nieuws over dit onderwerp

Verhuis OCMW was aankondigingspolitiek

Vorig jaar was er binnen het Lennikse gemeentebestuur heel wat te doen omtrent de plannen om de Dekenij een nieuwe bestemming te geven.  Het bestuur kondigde in de pers aan dat ze het OCMW-gebouw in …

Coudenborre moet aangepakt worden

De Coudenborre in de Zwartenbroekstraat was tot de jaren 80 van vorige eeuw een veel gebruikte waterbron. De brandweer kwam hier vroeger gratis hun citernen vullen. Sinds een geruime tijd vloeit er …