Stilzitten van de open Vld-CD&V-coalitie kost Lennikenaar veel geld.

Op 13 januari 2018, over deze onderwerpen: Openbaar domein, Slecht bestuur, Verkeer

Reeds eerder is gebleken dat de huidige OPEN VLD- CD&V- coalitie nauwelijks werk maakt van de uitvoering van de door haar geplande investeringen. Dat stelt fractieleider Geert De Cuyper. Zo blijkt dat er de laatste jaren amper 14 tot 16 % van de geplande investeringen werden uitgevoerd. Dit is uiteraard geen besparing voor de Lennikse belastingbetaler, integendeel. Door het gebrek aan daadkracht en opvolging van de investeringsdossiers, loopt de kostprijs van de geplande werken alsmaar hoger op.

Terwijl in het verleden het open Vld-CD&V – college steeds maar aankondigde belangrijke investeringen tijdens haar bestuursperiode 2013-2018 te zullen uitvoeren, blijkt nu dat niet alleen een hele reeks werken slechts na haar bestuursperiode zullen worden uitgevoerd, doch dat de kostprijs intussen alsmaar hoger oploopt.

 

Het gemeentehuis zou in 2015 en 2016 heringericht worden voor een totaal bedrag van

€ 400.000 . Deze werken zullen nu ten vroegste een aanvang nemen in 2018 en zullen minstens € 760 000 kosten

De fietspaden in de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckstraat zouden in 2015 en 2016 worden uitgevoerd voor een bedrag van € 397.000. Deze werken werden echter verdaagd naar 2017-2018 en zullen nu € 1.318.570 EURO ( x 400 %).

De verbeteringswerken aan de Schapenstraat zouden plaats vinden in 2015-2019 en zouden € 3.708.000 kosten. Deze werken werden nu verdaagd naar 2019 e.v. en zouden € 4.818.528 kosten

De feestzaal Jo Baetens zou in 2015 -2016 vernieuwd worden voor een totaal bedrag van € 1.450.000 EURO. Deze werken werden intussen (voorlopig) uitgesteld tot 2018 e.v. en zouden € 1.980.000 EURO kosten.

 

Bijgevolg kosten enkel deze 4 investeringswerken nagenoeg € 2.900.000 méér aan de Lennikse belastingbetaler en dit doordat het huidige OPEN VLD – CD&V – College er zich toe beperkt vooreerst weinig realistische werken aan te kondigen, vervolgens nauwelijks werk maakt van de uitvoering van haar investeringsdossiers en er zich toe beperkt om de haverklap studiebureaus aan te stellen om dan tenslotte deze dossiers nauwelijks van nabij te volgen.

Nochtans draagt de beleidsdoelstelling als titel: “ We voeren een zuinig en gezond financieel beleid‘.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is