Maar 16% aangekondigde infrastructuurinvesteringen effectief uitgevoerd

Op 1 september 2016
christel o

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni werd de jaarrekening 2015  van onze gemeente voorgesteld. De financieel beheerder lichtte bij deze gelegenheid de resultaten van het voorbije werkjaar toe.  Een interessante basis om het bestuur te beoordelen op concrete, meetbare resultaten, want budgetten maken met ambitieuze projecten is één ding, al het werk verzetten om die ook effectief  te realiseren is een ander verhaal.  Bleek dat van de investeringen in infrastructuur maar 16% werd uitgevoerd.

 

De financieel beheerder gaf uitvoerig uitleg over het exploitatiebudget.

De ontvangsten sluiten met een realisatie van 97 % zeer goed aan bij de prognoses. Van de geplande uitgaven werd 91 % uitgevoerd.  Deze cijfers werden in tabellen en grafieken gegoten en uitvoerig besproken. Het gaat hier echter over cijfers waar de gemeente weinig of geen vat op heeft.  

Waar het bestuur echt kan werken aan een opwaardering van onze gemeente, o.a. qua wegen en infrastructuur, daarvan zien we de realisaties in de investeringen.  Doch over dit onderwerp kwam vanwege het bestuur bitter weinig uitleg.  Op een verslag van meer dan 300 blz zou men toch verwachten dat een onderbesteding van 5 mio €  wat achtergrondinformatie bevat.  Een opsplitsing van de lopende projecten, een tijdlijn, de redenen van de vertraging…   Niets daarvan. Een korte vermelding dat er 16 % uitgevoerd was, moest volstaan. Het was slechts na aandringen van onze fractie dat de burgemeester enige details prijsgaf.

 

De cijfers

Projecten in 2015 die deel uitmaken van de investeringsuitgaven :

Van dat bedrag werd 16 % gerealiseerd.  Voor het derde jaar op rij valt de realisatie van investeringsprojecten zeer mager uit. Lennik heeft nu een mooi overschot op de rekeningen. Niet moeilijk..

Wanneer we de jaarrekening van 2014 erbij halen lezen we het volgende : “de uitvoeringsgraad binnen de investeringskredieten bedraagt in het eerste jaar van het meerjarenplan slechts 15,63 %.  Veel projecten werden in de loop van 2014 aangevat, doch zijn op 31/12 nog in uitvoering.  De aanrekening zal pas in de loop van 2015 worden geregistreerd.”

Anderhalf jaar later is daar nog steeds niets van gerealiseerd.

 

 

Jaarrekening 2013 : geen nieuwe leningen opgenomen

 • Investeringsuitgaven  budget 2,4 mio, jaarrrekening 759.000€ -
 • Verschil van 1,6 mio €

Jaarrekening 2014 :

 • Investeringsuitgaven budget 3,9 mio, jaarrekening 1,8 mio
 • Verschil 2 mio €

Jaarrekening 2015 :

 • Investeringsuitgaven budget  5,1 mio €, waarvan 822.000 € uitgevoerd
 • Verschil 4,2 mio €

 

Voorbeelden

Een paar voorbeelden van acties die voorzien waren in 2015 en die niet of slechts zeer gedeeltelijk werden uitgevoerd:

 • Materiaal voor onderhoud van de wegen en voetpaden: 35.000
 • Aankoop uitrusting voor de technische diensten (tractor, graafmachine…): 624.000
 • Herinrichting gemeentehuis: 200.000
 • Voetpaden Sint-Martens-Lennik (Brusselstraat): 400.000
 • Studie over vernieuwing Schapenstraat: 120.000
 • Plannen riolering: 96.000
 • Verlichting Processiestraat en VDSteenstraat: 110.000
 • Fietspaden F.Luycksstraat en VDSteenstraat: 286.000
 • Onderhoud wegen: 460.000
 • Landschapsbeheersplan Gaasbeek: 60.000
 • Mobiliteitsplan: 103.000
 • Parkeren schoolomgeving: 30.000
 • Toegankelijkheid gebouwen, tonnagebeperking, sluiproutes, uitbreiding trage wegen, veilige schoolomgeving: 250.000
 • Erosiebestrijding: 12.500
 • Oplaadpunt elektrische voertuigen: 35.000
 • Grond nieuwe kazerne: 80.000
 • Aanleg camperplaats: 20.000
 • RUP’s, plannen en studies (KMO zone Eizeringen, uitbreiding Den Bleek,..), aankoop Rijkswachtkazerne, wonig Roelants: 1.121.000
 • Boren waterput voor fonteinen op de markt: 12.500
 • Heraanleg speelplaats en poort oud gemeentehuis Gaasbeek: 36.000
 • Lift bibliotheek: 30.000
 • Vernieuwing feestzaal Jo Baetens: 185.000
 • Verlichting sporthal: 35.000
 • Onderhoud Jongensschool – sanitair en keuken: 20.000
 • Verbouwing Dekenij: 50.000
 • Bouw en inrichting nieuwe locatie school: 200.000
 • Academie – aanpassingen infrastructuur: 110.000

Uitvoeringspercentage van deze acties : 16 %...

 

Onze conclusie

We zijn halverwege de legislatuur en de verwezenlijkingen van de huidige bestuursploeg vallen op dit moment bijzonder mager uit.  De projecten die werden gepland lopen steeds meer vertraging op.  Men krijgt de budgetten niet gespendeerd, en vindt het ook niet nodig de gemeenteraad (en bij uitbreiding de inwoners van Lennik)  op een duidelijke manier te informeren.

Er is geen duidelijk overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de tijdslijn is in het licht van de vertragingen, en wat de impact wordt op de gemeentefinanciën en de druk die op de gemeentediensten wordt gelegd indien alle projecten tegelijkertijd dienen te worden beheerd.

Veel werk, en zware leningen liggen al klaar voor de volgende legislatuur.. met een administratie die onderbezet is voor de taak die haar wacht. 

 

Achtergrondinformatie:

De beleids- en beheerscyclus die werd ingevoerd bij het begin van deze legislatuur splitst het gemeentelijk budget in exploitatie- en investeringsrekeningen.  Het exploitatiebudget gaat over de besteding van middelen voor de dagelijkse werking.  Het investeringsbudget heeft betrekking op terreinen, gebouwen, grote projecten...    De voorziene acties werden in een meerjarenplan gegoten en de uitvoering daarvan moet blijken uit de jaarrekeningen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is