Lennik verwerpt Brusselse voorstellen voor hoofdstedelijke gemeenschap

Op 2 juli 2015, over deze onderwerpen: Vlaams karakter

De Lennikse gemeenteraad nam een geamendeerde motie aan van oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) waarmee de gemeente de Brusselse voorstellen voor een hoofdstedelijke gemeenschap verwerpt. Lennik is daarmee de eerste gemeente die officieel een eenduidig afwijzend standpunt inneemt. Eerder gaf de provincie Vlaams-Brabant te kennen niet mee te stappen in de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap op basis van de plannen van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Deze laatste voorzag in zijn plannen een heuse regering en parlement.

Voor Kristien Van Vaerenbergh is de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap een overbodig overlegorgaan: “Gemeenten en gewesten kunnen op andere eenvoudigere manieren overleggen zonder dat hiervoor een zoveelste regering of parlement moet worden opgericht. Wij verwerpen de Brusselse voorstellen die de overheid veel geld zouden kosten voor een extra structuur die geen meerwaarde biedt.”

 

Van Vaerenbergh roept Lennik en de andere Vlaams-Brabantse gemeenten op waakzaam te blijven. “We mogen niet vergeten dat Franstalige Brusselse politici na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde deze nieuwe Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap aangrijpen in een poging Brussel verder uit te breiden. Het is daarom bijzonder goed dat Lennik dit afkeurend signaal geeft. Vlaams-Brabantse gemeenten zijn geen deel van Brussel en hoeven dus geen Brusselse inmenging.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is