Gouverneur bevestigt beperking bevoegdheden Lenniks minderheidsbestuur

Op 19 januari 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Slecht bestuur
beperking bevoegdheden

N-VA Lennik Kwadraat tevreden met beslissing van de gouverneur

De provinciegouverneur bevestigt de beperking van de uitgavenbevoegdheid van het Lennikse college van burgemeester en schepenen tot 5000 euro. De gouverneur verwerpt daarmee de klacht van het minderheidsbestuur die door burgemeester De Knop en een aantal schepenen tegen deze beperking werd geformuleerd. De fractie N-VA-Lennik Kwadraat reageert tevreden.

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2015 werd op vraag van gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh beslist dat de gemeenteraad voortaan het enige orgaan is dat beslissingen kan nemen die een uitgave van 5000 euro te boven gaan. Alzo beperkte het de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen dat door de politieke omwentelingen nog slechts steun heeft van een minderheid.

De burgemeester en 4 schepenen konden zich niet bij deze beslissing neerleggen en vroegen de gouverneur deze gemeenteraadsbeslissing te vernietigen.

“Doordat het Lennikse college al enige tijd geen stabiele meerderheid meer heeft, was het democratisch niet meer verdedigbaar dat het college onbeperkt uitgaven kon doen. Deze bevoegdheid hoorde nu toe te komen aan de gemeenteraad. Alleen zij en niet een minderheidsbestuur vertegenwoordigen nog op democratische wijze de Lennikenaar”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

N-VA-Lennik Kwadraat heeft dan ook haar verantwoordelijkheid genomen: de gemeenteraad kreeg terug de bevoegdheden die vroeger aan het college waren toegekend.

Van Vaerenbergh is tevreden met de beslissing die de gouverneur nam in dit dossier:

“De Gouverneur bevestigt de beslissing tot bevoegdheidsbeperking van het college en laat de gemeenteraad opnieuw ten volle haar rol en taak vervullen. Logisch want met deze politieke instabiele situatie in  Lennik kan enkel de gemeenteraad een garantie geven dat de beslissing democratisch gedragen zijn.”

De gouverneur stelt duidelijk niet akkoord te gaan met de zienswijze van het college dat rechtstreeks bevoegdheid uit het budget zou kunnen worden gehaald om uitgaven te doen en verbintenissen aan te gaan. Het college heeft dan ook, louter en alleen door de vaststelling van het budget, geen autorisatie om verbintenissen aan te gaan.

De gouverneur stelt verder uitdrukkelijk dat het college wel bevoegd is om het budget uit te voeren, verbintenissen aan de te gaan en uitgaven te verrichten, maar slechts binnen de grenzen die de gemeenteraad bepaalt. Daarenboven merkt de gouverneur op dat het gemeentebestuur ervoor moet zorgen dat de gemeente op een behoorlijke manier kan worden bestuurd. En dat de gemeenteraad volgens de gouverneur ook te allen tijde beslissen dat het bestaande kader van het dagelijks bestuur moet worden aangepast.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is