Arrogante Open VLD en CD&V drijven Lennik naar politieke impasse

Op 15 december 2015, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Slecht bestuur

Minderheidsbestuur weigert overleg en kiest ervoor begroting te laten afkeuren.

De Lennikse begroting voor 2016 raakte op de laatste gemeenteraad niet goedgekeurd. Lennik vervalt nu in een systeem van ‘twaalfden’. Het bestuur mag elke maand slechts een twaalfde uitgeven van het budget van 2015. Het bestuur van Open VLD en CD&V zag door interne strubbelingen 2 gemeenteraadsleden vertrekken en beschikt niet meer over een meerderheid. Oppositiepartij N-VA drong herhaaldelijk aan om samen over de partijen heen een begroting op te stellen. Het minderheidsbestuur ging hier niet op in waardoor de begroting niet werd goedgekeurd.

Volgens de laatste “Nieuwsbrief Lijst Burgemeester”  (Open VLD) van november 2015 maken 2 gemeenteraadsleden van Open VLD geen deel meer uit van de fracties die het Open VLD-CD&V bestuur van Lennik steunen.  Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dus ‘de facto’ geen meerderheid meer in de gemeenteraad.

Desalniettemin legde het Lennikse Open VLD en CD&V minderheidsbestuur aan de gemeenteraad een begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 ter goedkeuring voor zonder voorafgaand overleg met de oppositiepartijen.

N-VA heeft nochtans herhaaldelijk gepleit voor een open gesprek in de gemeenteraad over de toekomstige politieke lijnen en de vertaling ervan in de begrotingswijziging van 2015 en de begroting van 2016.

De herhaalde weigering van het minderheidsbestuur van Open VLD en CD&V om met de andere gemeenteraadsfracties een overleg te hebben en een door de gemeenteraad gesteunde begrotingswijziging en begroting uit te werken getuigt van een grote eigendunk en arrogantie en van kortzichtige politieke koppigheid.

Open VLD en CD&V blijven de kop in het zand steken en ontkennen de bestaande harde politieke realiteit: Open VLD en CD&V hebben geen meerderheid meer in de gemeenteraad”, zegt N-VA-oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Ondanks herhaalde oproepen van de fractie N-VA-Lennik² tijdens de vorige gemeenteraden, en recent nog in de pers, hebben Open VLD en CD&V ieder gesprek steeds geweigerd.

De N-VA-Lennik²-fractie kan dan ook niet anders dan tegen de door de minderheid opgestelde begrotingswijziging 2015 en begroting 2016 te stemmen. Het bestuur van Open VLD –CD&V zal vanaf 1 januari  dan ook onder het regime van voorlopige twaalfden verder moeten aanmodderen.

De koppigheid van Open VLD en CD&V, die maar niet willen beseffen dat ze de steun van de oppositie nodig hebben om verder te besturen, drijven Lennik naar de politieke impasse. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is